EU Oprydning: En Ti-Punkts Plan


Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) policy-mix er orienteret mod en kursrabat i forhold til eksportvirksomhederne, hvis ikke ligefrem laissez-allez politik på omvekslingskursen i forhold til $, obligationsopkøb af navnligt de sydeuropæiske landes gældspapirer og negativ rentepolitk. Denne type af uortodoks pengepolitik har sine fordele i krisetider, men spørgsmålet er om tiden ikke er løbet fra den. Der er høvlet iflg. FT 11 trillioner af Eurozonens gæld som følge af inflationen, men politikken kommer med stigende omkostninger for den almindelige befolkning, som ser deres realløn udhulet. Det er deomkratisk uholdbart. Åske er stagflation indtruffet i Franrkig og Italien. I Batikum er inflationen på 20%. Spørgsmålet er, hvordan og hvornår ECB påny vil skabe betingelserne for lav-inflationær vækst. Den noget tøvende linje er samtidigt et symptom på et bredere poltisk ledelsesproblem i Europa. Der har været en strategi, som ikke er blevet fulgt. Konteksten herfor er velsagtens genforhandlingen af den europæiske efter-krigs orden . EU er nødt til at handle. Og der findes pragmatiske løsninger. Hvad kunne der gøres for at rette den europæiske skude op ? Hvordan kan det sande mål finde sin pil ?

Jeg vil opsummere behovet for handling i ti kardinalpunkter:

(1) Det Europæiske Råd (DER) skal vise lederskab og vedtage en harmonisering af Eurozonens gældsudstedelseskaldenre omrking italienske, franske, tyske 2,5,10 årige benchmarks, forvaltet af et gældsfrvaltningskontor i ECB. Dette blev foreslået i 2007 af Professor Benjamin Cohen som led i fire-strengede reform med henblik på at styre €uroens internationale rolle i i kontekst med gældskrisen, men hans råd er kun halvhjertet blev fulgt af Rådet og kun under ekstra stress som krigen i Ukraine.
(2) Normalisering af rentepolitikken indenfor traktatens rammer og ved at skygge den amerikanske Centralbanks the Federal reserve (FED) rentepolitik.
(3) Reduktion af gælden i navnligt de sydeuropæiske lande, herunder Frankrig. Eventuelt kunne Troikaen – EU COM, IMF og ECB – kendt fra EU’s langvarige gældskrise blive gendannet og komme på inspektion i Eurozonen.
(4) Traktatændring så at det bliver muligt af opkræve EU-skatter tilpasset efter Genopret-ningsfonden, der blev undfanget under Corona-krisen.
(5) Vedtagelsen af en EU Strategi med henblik på implementering af EU’s politik vedrørende reform af FN Sikkerhedsråd, der kombinerer en inkorporering af Tysklands UNSC projekt med en fire-strengede europæisk strategi: UNFCCC-diplomati, Yderligere IMF reform, Energi governance samt cost-benefit analyse af FN’s Human Development Goals. Retsgrundlaget herfor kunne være TEFU artikel 21 (3), litra H, der vedrører en styrkelse af det internationale system gennem god regeringsførsel ved hjælp af multilaterale politiker og aktioner.
(6) Multi-bilateral policy review af EU’s ti strategiske partnerskaber. Med multilateral tænkes på Latamerika, ( Latam) , Asien Europa-møderne (ASEM) og en G-11 process. Med bilateral tænkes på en komparativ analyse af alle ti strategiske partnerskaber til afløsning af de tidligere delvist gennemførte fremskridtsrapporter: udvidelse, naboskab, partnerskab.
(7) Årlig udenrigsøkonomisk redegørelse fra EU Kommissionen forenet med en EU-Medlemsstats projektportefølje udi europæisk konkurrencedygtighed og komparativ udenlandske direkte Investeringer (FDI) absorptionskapacitet. Retsgrundlaget herfor kunne tilsvarende være Traktaten for den Europæiske Union (TFEU) artikel 21 (3), litra H.
(8) Parlamentarisk opsyn med €uroens internationale rolle med bindende anbefalinger
(9) Nedsættelse af en visionsgruppe om Anden og Tredje fase af Europe Defense, konferer med TFEU artikel 42
(10)Rekonstruktion af en Europæisk Udvidelsesstrategi. At besinde sig på ”en effektiv måde at bevæge EU-Tyrkiet forbindelserne fremad” ved hjælp af en ”lang-tids strategi, en kohærent politik og konsistent lederskab overfor Tyrkiet i EU og blandt institutionerne” ( Europaparlamentets rapport om EU Kommissionens 2021 rapport).

Der gives intet nedslag på europæisk lederskab. Beslutsomt og ambitiøst politisk lederskab er påkrævet i almindelighed i monetære anliggende, og i særdeleshed ved tilrettelæggelsen af politikker, strategier og foranstaltninger for en sammentømret udenrigspolitisk aktør, en integreret fiskal-militær aktør som EU bør udvikle sig til ( John Brewer The Sinnews of Power). Det er EU’s potentiale at fokusere på disse politiske forandringer. For Vestens egen skyld og for min egen, sagde hunden.