Sikkerhed: Faste politi-patruljer langs havneringen med Segways med seks betjente af gangen med 200m mellemrum i sommerhalvåret, cykelpatruljer samt hestepatrul-jer.

Finansiering af en sådan handlingsplan kan være en udfordring, da det kræver en betydelig investering i havneområdets udvikling og vedligeholdelse. Der er dog nogle mulige kilder til finansiering, som kan overvejes, såsom:

  • Statslige og kommunale tilskud: Der kan søges om støtte fra forskellige puljer, som har til formål at fremme cyklisme, bæredygtighed, klimatilpasning, byliv og kultur i byerne. For eksempel har Københavns Kommune tidligere modtaget midler fra Cykelpuljen til etablering og markedsføring af Havneringen.
  • Private sponsorer og samarbejdspartnere: Der kan indgås aftaler med private virksomheder, organisationer eller fonde, som har interesse i at bidrage til havneringens udvikling og profilering. For eksempel kan der tilbydes navngivning, reklameplads, events eller andre former for modydelser til sponsorerne.
  • Brugerbetaling og indtægtsdannelse: Der kan opkræves et mindre beløb fra brugerne af havneringens faciliteter og services, som kan gå til at dække nogle af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. For eksempel kan der være en entré til badezonerne, en lejepris for bådene eller en parkeringsafgift for bilerne. Der kan også skabes indtægter fra salg af mad, drikke, souvenirs eller andre produkter relateret til havneringen.
https://www.friefodspor.dk/havneringen-vandrerute-koebenhavn/

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-04112014/referat/punkt-21

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/bolig-byggeri-og-byliv/koebenhavns-havn

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepræsentationen/møde-30112017/referat/punkt-34