Koldings problem er, at den ikke har de fornødne teknologier, organisation og vision til at udvikle sig.

Organisatorisk har man nu sammenlagt by- og fællesskabsforvaltningen, en såkaldt whole-of-government tilgang inspireret af Nathalie Tocci, som har stået intellektuelt fader til den grønne pagt, som får damerne i kommunen til formeligt at dåne og drømme om evig magt og berømmelse.

Med hvad med Kolding ?

Kolding Kommunes vision er “Sammen designer vi livet”. Denne vision er et pejlemærke for fremtiden og skal sikre en klar og visionær retning for Kolding Kommune.

Design i hele Kolding Kommune er nærværende, kan ses og mærkes, og gør en forskel.

Der er flere projekter i Kolding Kommune, der relaterer sig til visionen såsom Hylkedalens udviklingsplan, Kolding bymidte, Kvarterhusdannelser, bylivsforum, Designguide, Marina City samt udvikling af Kolding havneområder. Der er Vision Park, som er et erhvervsområde med formel fokus på natur og bæredygtighed.

Værdierne: Borgercentreret, Inddragelse, Livskvalitet, Selvbestemmelse og Kvalitet.

Budgetstrategien 2023-26 flugter med visionen i form af at sætte økonomiske rammer, investere i velfærd, tværgående indsatser, økonomisk robusthed samt bæredygtige investeringer. Disse ele-menter i budgetstrategien flugter med Kolding Kommunes vision om at “Sammen designer vi livet”, ved at fokusere på samarbejde, design, bæredygtighed og velfærd.

Det virker bare ikke.

Hvad skyldes det ?

For Venstre forbliver frisind, det frie initaitiv og internationalt udsyn kerneværdier.

Må jeg foreslå, at man lægger på med enkelte greb:

For det første skal det granskes i hvilket omfang forvaltningen bidrager til vækst , og hvordan man kunne gøre mere og andet end blot at opbremse stigningstakten i udgifterne til velfærdsydelser og til bygge-og anlæg. Kirkens historiske og samtidige rolle i byen ved vi heller ikke for meget om. Visionen skal genopfriskes og missionen bør i øvrigt omformuleres. De sociale konflikter  i byen bør samtidigt gøres til genstand for analyse og belyses fordomsfrit og uden fnidder-fnadder.

For det andet kan man spørge sig , i hvilket omfang chefstrategen kan rumme så stor viden, at han også er respekteret bredt blandt folk, i byråddet og i forvaltningen. Design-skolen kan ofte lede til niche tænkning og kunstigt indsnævre  eget perspektiv og antager, at strategiprocessen modsvarer en konception. Dette er bare ikke altid tilfældet. Eller også har vi ikke fat i de rigtige nøglefaktorer og kompetencer, ledernes værdier er ikke nødvendigvis de rigtige og den sociale ansvarlighed fungerer ikke i praksis. Derudover er tidssvarende strategiprocesser karakteriseret ved nye organisatoriske former, der åbner nye muligheder og faldgruber og endnu er i sin vorden.

For det tredje bør Koldings næste transformationsfase nedbryde, afsløre og stille til skue uhellige  alliancer mellem hykleriske særlinge fascineret af snegleløb og proto-fascistiske fin de regne opportunister , arrogante og selvtjenende bureaukrater, hævngerrighed og misundelse , der søger at begrave uskyldige borgere i en arkaisk struktur for at dække over egne mangler og fejl, særinteresser, tunnelsyn , organisatorisk og kulturel utilpassethed samt forbryderiske instinkter. Dertil identificerer man syndebukke tilknyttet dobbetlsnedige menneskelig efterstræbning så at man kan bedre kan frame offret eller få ham til at inkriminere sig selv eller slette sporene af egne forbrydelser ved hjælp af ekstra-judicielle kneb og udenretlige greb efter magten. I stedet for at belønne dygtige og loyale borgere erklærer de ham fredløs og personforfølger ham. Den slags skader monarkiet og Kolding by og har store politiske, sociale og menneskelige omkostninger. Eller som politimester Abrahamsen åbent erkender: Jeg har mistet kontrollen med organisationen. Ja, volden udgår fra vores institutioner. Som Shakespeare siger i Hamlet: There is something rotten in the state of Denmark. Man boler og sætter børn ud. ODIN-ODIN-ODIN.

For det fjerde vil 2024 bæredygtighedsstrategien uværgeligt rejse spørgsmålet om en årsberetning, og anvendelsen af metrikker og handlings- og løsningsorienteret tilgange til byens problemer, dvs i hvilket omfang institutionerne skal redesignes og medarbejderstaben bearbejdes eller hvalpefedtet skæres væk. En mulig struktur for årsberetningen: (1) Aktivitetetsrapport (2) Performance kontrol vs borgertilfresheds-undersøgelser (3) Evaluering af offentlige poltikker og strategier og deres effekter (4) Byrådets konklusioner på hvilke handlinger der er  nødvendige for at nå i mål med det bæredygtige samfund og påny skabe vækst og fremgang i Kolding.

Sandelig siger jeg, at der er langt vej til at Kolding bliver til en dynamisk by og attraktiv arbejds-plads påny. Det er slet ikke sikkert bæredygtighed betaler sig på den korte til mellemlange bane. I øvrigt er EU ikke en one-size fits all. Så måske skulle man alligevel formulere en egentlig vækst-og investerings strategi i Koldings næste transformationsfase.

Vision https://www.kolding.dk/om-kommunen/designvisionen/sammen-designer-vi-livet/

Planer og projekter  https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter