Anmeldelse af Cand.scient.pol. Christian ILCUS ( 902038)
Parag Khanna The Future is Asian. Global Order in the Twenty-First Century, 2019.
“Fem milliarder mennesker, 2/3 af verdens mega-byer, 1/3 af verdensøkonomien, 2/3 af den globale økonomiske vækst, seks ud afti af verdens største banker, tredieve af Fortune100, otte af de ti største hære, fem atommagter, massiv teknologisk innovation, de nyeste knopper af top-rangerede universiteter. ”
Sådan præsenterer dr. Parag Khanna, en global strateg, sin bog om Asien, der er nutiden og hvem helt sikkert fremtiden tilhører. Derfor er der grund til at spidse øre, når den i Singapore bosiddende inder fatter penen. Bogen er inddelt i ni kapitler: (1) Verdenshistorien: Et Asiatisk synspunkt (2) Læren af Asiens historie – for Asien og Verden (3) The Return of Stor-Asien (4) Asianomics (5) Asiatere i America og Amerikanernere i Asien (6) Hvorfor Europa elsker Asien men ikke endnu asiaterne (7) Afroeuroasiens tilbagevenden (8) Det Nye Stillehavs-partnerskab (9) Asiens Teknokratiske fremtid (10) Asien Går Global: Fusion af Civilisationer (11) Asiens Globale Fremtid.
En rød tråd igennem bogen er, at Asiaterne kræver og aftvinger respekt. Mens Vesten udkæmpet Den kolde Krig, legede Asiaterne catch-up. I dag har asiaterne den største andel i den globale økonomiske vækst under omstændigheder med geopolitisk stabilitet, hurtigt ekspanderende økonomisk vækst og øgede national stolthed. Asiaterne opfatter sig på ny som verdens centrum. Asiaterne producerer og eksporterer såvel som importerer og forbruger flere varer end nogen anden region, og asiater handler og investerer mere med hinanden, end de gør med Europa og Nordeuropa. Asien har flere af verdens største økonomier, det meste af verdens valutareserver, mange af de største banker, industri- og teknologifirmaer og de fleste af verdens største hære. Det har ti gange flere mennnesker end Europa og tolv gange så mange mennesker som Nordamerika. Derfor gælder det om at kunne se verden fra asiaternes synspunkt, understreger Khanna. Asien er ikke et kontinent, men strengt taget en megaregion, der strækker sig fra Japan-havet til Rødehavet. Rusland, Kina, Australien, Indien og Kazakhstan udgør nogle af verdens største lande, mens de folkerigeste lande er asiatiske: Kina, Indien, Indonesien, Pakistan, Bangledesh, Japan, Phillipinerne og Vietnam. Asien er førstog fremmest en geografisk beskrivelse forskellig fra Kina og Fjernasien, der vedrører Stillehavet. Diplomatisk, økonomisk og kulturelt var Anatolien og Kina en koherænt helhed fra det 15. århunderede. Khanna tilslutter sig Buzans opfattelse, at menneskelig historie var opdelt regionale systemer.
Politisk er Europa den mest integrerede region, erkender forfatteren, og europæerne har også opfattet Asien som et stort og givende økonomisk markeder med stigende regional bevidsthed.
Khanna skriver ikke noget om det kinesiske kommunistpartis inflydelsesstrategier i Vesten, men forholder sig kritisk til Kina, idet han siger, at Asien som helhed skal udvikle god regeringsførsel, retsstat og respekt for menneskerettigheder. Demokratisk konsolidering og statseffektivitet er udbredt i Asien. Han mener, at et stærkt teknokrati er fremtiden for Asien, inclusive for Indien, Pakistan og Bangledesh, og forudser at teknokratiet vil blive styrket i Europa som følge af Asiens opstigen.