Politiets Efterretningstjeneste: En handlingsplan

Det dæmrer efterhånden for mange, at der er noget i vejen med PET. Resolut handlen er krævet for at genoprette tilliden til PET, der har udviklet sig fra en vogter af demokratiet til at være et redskab i magthavernes hænder. Hvad kunne der gøres ?

For det første kunne Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesten styrkes.
For det andet kunne Tilsynet med efterretningstjenestens mandat udvides, så at borgerne kan klage over operationer. I dag kan borgene bede om indirekte adgang. Det er ikke godt nok. Det er for tamt.

For det tredje kunne arbejdet med PET’s årsrapport styrkes, så at der afholdes offentlige høringer i Folketinget årligt om tjenestens strategi, behov, indsatsområder og drift.

For det fjerde ønsker jeg mig en konsulentundersøgelse af PET’s ledelse-og rekrutteringsforhold samt et strategi-audit (Kernekompetencer, Ressourcer, ”Værdikæde”, Performance, Portefølje, Eksekutionskapabilitet, Swot, Strategisk narrativ, Kvaliteten af strategien, Kvaliteten af Handlings-planen). Graden af ejerskab af nye værdier, realiseringen af delmål, målingen af fremskridt og fast-holdelsen af demokratisk lydhørhed er vigtige faktorer i et strategi audit. Alt for ofte fejler gode og kreative strategier at levere resultater fordi de mangler god analyse og viljen til effektivt at implementere dem. Strategi audits vurderer bla. graden af opbakning og lidenskab omkring de strategiske intentioner af en organisation under punktet eksekutionskapabilitet.

For det femte mener jeg, at faget efterretning kunne udbydes på statskundskabs- og jurastudierne rundt omkring i landet.

For det sjette kunne et Intel4-eftersyn foretages, så at det bliver sikret at PET har de fornødne kompetencer og ekspertise indenfor de forskellige efterretningsdiscipliner såsom sigint, humint etc

For det syvende er det nødvendigt, at forholdet til Europol, Interpol og Frontex bliver gennemgået. Blandt andet skal sikringen af kritisk infrastruktur styrkes. Samarbejdsfladerne med Europol skal styrkes. Grænsebevogtningen neddrosles og den idnre sikkerhed styrkes i Schengen-konventionens ånd.

For det ottende skal egne ønsker i PET’s ledelse og blandt medarbejderne inddrages i en PET handlingsplan, hvor pres udefra er ønskelig. PET skal således afholde konsultationer internt og fremsætte sine ønsker overfor Jmt. i forbindelse med vedtagelsen af denne handlingsplan.

For det niende skal Folketinget partiers in-put tilgodeses. Et tættere samarbejde mellem Center for IT-kriminalitet, PET og Interpol synes fx ønskværdig, så at effektiv efterforksning og retsfor-følgelse af det stigende antal IT-relateret kriminalitet og svindel kan blive styrket. Her er der også brug for oprydning i Rigspolitiets rækker.

For det tiende kunne Justitsministeriets ønsker imødekommes,når det kommer til de helt nødvendige justeringer og forandringer i PET, der skal finde tilbage til sine rødder og sin kerneopgave for at genoprette tilliden i befolkningen.

For det ellevte skal reguleringen og forvaltningen af personsikkerhedsafdelingen underkastes et serviceeftersyn. PET har eftersigende 60.000 mennesker at holde øje med i det offentlige. Det er alt for mange, og efterlader et indtryk af, at staten har mange fjender, søger at klamre sig til magten. Tilliden skal tilbage. Og det haster.

Ilce dixit.