Skal Danmarks rige have en ny Grundlov er der en række forhold, der kunne tages op til revision.

For det første er der spørgsmåletom at sætte mennesket i centurm, at have en ambition om mennesket,d vs ikke blot borgerrettigheder men menneskerettigheder skal op i toppen af en ny grundlov.

For det andet skal alle tre statsmagter styrles: Folketinget, Regeringen og Domstolene. Jeg ser gerne mere aktivistiske domstole, men Folkestyret og partiernes stilling kunne også styrkes og formaliseres.

For det tredje kunne Kongehusets reele stilling understreges fx ved egen-forvaltning af slotte, opfyldning af de kongelige fonde og en evt. udenrigspolitisk rolle for monarken. Monarkiets rolle ved politisk magtskifte skal består og kunne indskrives i en ny grundlov.

For det fjerde er der spørgsmålet om rRigsfællesskabet og Færørernes og Grønlands stilling i forfatningsstyret. Begge folk søger en grunlov, og interaktionen mellem de nordatlantiske selvstyrer og grundloven og d enrodatlantiske mandater i Folketinget kunne fremhæves.

Disse moderninseringstiltag kunne indramme en fornyelse af grundlovesstyret.