Rusland og Europa

Visserligt er Ruslands to traktats initiative om sikkerhedsgarantier og foran-staltninger en gylden mulighed for at forhandle fremtiden for forbindelserne mellem Ukraine og Rusland, Rusland og Den Europæiske Union. For Rusland fører hybridkrig og bluffer. Moskva har ingen interesse i krig, men at blive anerkendt som USA ligeværdige i en stort anlagt forhandling om Europa. Pointen er, at to traktatsforslagets dybere struktur er forholdet til Ukraine og til Europa. Hvordan skal vi reagere ?
Ukraine
Efter at have gået hvert til sit i 1991 har Rusland søgt at reintegrere Ukraine I en indflydelsessfære. Dette er drevet af politiske ambitioner og begær efter et Eurasiatisk imperium. Stepperne nærer rastløshed. Hvad kan der gøres ? For det første gælder om at bevæbne Ukraine og at deployere soldater til Kiev og Kharkiv. For det andet kunne Rusland betale en løsesum på 1 trillion €uro for Krim. Seperatiststyrker og russiske tropper kunne forlade Donbas regionen. For det tredje kunne Scenariaer blive udviklet med henblik på traktatsligt samarbejde mellem Ukraine og Rusland.
Ukraine kan tiltræde EU, men ikke NATO.
Belarus
Belarus ville komme under Ruslands sikkerhedsparraply , men der vil også blive frie nyvalg i.e. Lukashenko må være red til at forlade sine politiske embeder.
Moldova
Republikken Moldova kan tiltræde EU og NATO enten som uafhængigt land eller gennem genforening med Rumænien.
Syd Ossetien, Abkhasien & Transnistria
Russiske fredsbevarende styrker vil blive lettet for deres byrder til genstand for en forhandling mellem mellem EU-USA-Rusland.
Europæisk Stabiliseringsstyrke vil blive deployeret til Transnistries.
Georgien skal være frit il at vælge alliance – NATO & EU – forudsat at det bliver forvandlet til en føderation.
EU-Rusland
Engang sanktioner er hævet, vil EU-Ruslands strategiske partnerskab blive relanceret, inklusiv systematisk dialog om sikkerhed og forsvar og implikationer af EU’s udvidelse. EU engarerer Rusland in Østersøen, Arktis og Sortehavet. EU opgraderere substantielt sin Sortehavsstrategi, inclusive en uafhængig budgetlinie.
Mellemøsten
Middelhavet er Europas sydlige nære udland. Rusland er tilstede i Libyen og i Syrien. Vil Rusland forlade de to lande ? Elller er Middelhavet en åben og pluralistisk region ligesom Sortehavet ?


EU og Rusland har noget at tale om og at forhandle om, men det bliver ikke om et mafiotisk initiativ, som skal gendanne en russisk indenflydelsessfære i de tidligere sovjetrepublikker, som alle er ved at vende sig mod Europa. Derimod kan vi godt forhandle med Rusland om ting, som vedrører begge parter og som anerkender at vi alle er mennnesker med bedstforældre, som ønsker at vi ikke skal græmmme os men leve livet i nuet.
I øvrigt ville integrationen af det tidligere sovjetunionen i Ruslands indflydelses-sfære vil ikke forene et organisk hele med individuel frihed, men undertrykke nationaliteterne og individuel frihed under et russisk imperium..