Nørrebronx – En Handlingsplan

1.
Opfør (1) Moderne politistation (2) Nyt multi
bibliotek med virksomhedsbix og KUA Center
(3) Grønne områder og beplantninger (4) Nyt Kultur- og Medborgerhus hvor
internationale arrangementer kan henlægges (5) Neo-Romersk Badeland.

2.
Sælg grundene ved Nørrebro Stations banelegeme
og byg nye rimelige kvalitetsbevidste boliger

3.
Formalisér uddannelseskrav til Immamer, der
ønsker at prædike i Danmark, og bliv foregangsland i EU. Udvis ISIS &
Salafist-Imammerne.

4.
Riv Mjølnerparken ned, og byg alternativt
forbilledligt byggeri i stedet. Inddrag borgerne i byplanlægningen.

5.
Luk Islamist-rederne i skolesektoren ned. Stil
krav til Folkeskolen, og sørg for at skoleledelse, lærerkræfter og skolernes
fysiske faciliteter er velfungerende.

6.
Vedtag forskningsprojekt om palæstinensere og
andre muslimers gentrificeringsstrategier i regi af EU’s forskningsprogram om
radikalisering o.a.

7.
Anvend Nørrebronx som prøvekanin for et program
under FN’s racisme-konvention: Vedtag projektportefølje indenfor alle tre
indsatsområder:

8.
Styrk politiets tilstedeværelse og stress
Hutterne og Salafisterne. Markér permanent
polititilstedeværelse med patruljering: Heste og Segways, Politi og P.E.T. samt
Massiv tilstedeværelse ved visse funktioner, indtil politistationen er opført
og der er faldet ro over kvarteret.

9.
Slå ned på hadefulde ytringer på sociale medier.

10.
Vedtag en Social Handlingsplan for området.

11.
Anvend Velfærdsvalg til at kortlægge borgernes
følelse af usikkerhed og sårbarhed, forventninger og behov.

12.
Styrk den Kriminalpræventive Indsats. Styrk SSP
og Familierådgivnings-funktioner.

13.
Få CPH til at gennemgå politikker for
Kvartérløft.