ODENSE


En
by med muligheder

1. Sektorale
handlingsplaner.

Socialforvaltning:
Resultatløn, Afskaffelse af socialformidler-funktionen samt lukning af
Vindegade-afdelingen. Velfærds-valg.

Erhvervsforvaltningen: Handelshøjskole
på Vesterport, Center for Etnisk Erhvervsfremme i Vollsmose, Micro-Virk-somheds-laboratorium
Work-in-Denmark, Sammenlægning af Odense Erhverv & Entreprenørselskabet, EU
Globalise-ringspulje-projekt, Tietgens Blvd.-markedsføringsplan, Sig-nage Aktionsplan. Resultatkontrakt: Udvikling
Fyn. Regionen: Anvendelse af Innovationsindicier, Videns-metrik & Report
Charts.

Kulturafdelingen:
Carl
Nielsen-festivalen, Brandts Klædefa-brik & Indre Havn Museum: Come on-strategi.

Teknik
& Miljø:
Budgetoverslag og finansierings-plan:
Skole-renovering, Kloak- og Vej-renovering, Grøn Korridor Strategi ( Alléer, parker , beplantninger og Åbning af Odense
Å: Papir-fabrikken-Hunderup, Gas-grunden, Kulturbotanisk Have samt Stavis Å:
Vollsmose og Næsbyhoved > Miljøministeriet).

Nyt Energi Affaldssorterings-anlæg
Søhus > Bæredygtig offentlig transport på ringvejene – Proterra ?

Kvatérløft-projekter: Udsatte områder.

Fyns-værftet: Afviklingsplan2030.

Lov
& Orden:
(1) 15%
reduktion i personfarlig kriminalitet over fire år. (2) X0,5 reduktion i
kriminalitet begået af non-dk (3) Øget og varierede tryghedspatruljering.

2. Lokalplan Indre By & Havn >
Investeringsselskab Indre havn: Performing
Arts Center
, Sprogmuseum, Hovedbibliotek & Storms Pakhus. Arkitekt-team:
Piano-Ingelsk-Eliasson ?

3. Multi-Funktionelle Biblioteker
af gode europæisk-nordiske arkitekter à €10m i forstæderne: Skibhus, Korup,
Dyrup-Bel-linge, Søhus-Næsby og Fraugde-Højby.

4. Økonomisk Udviklingsplan i
regi af Bystrategisk Stab, Udvikling Fyn og City-foreningerne. E-Government
Strategi inkl.

5. Toparkitekt på Nyt OUH .
Regionen.

6. Eksekutiv-styringsmodel
og Enhedsforvaltning i stedet for
mellem-administrativ forvaltningsmodel.

7. SDU: fra Center til Universitet:
Strategi. Lukning af Slagelse-afdelingen.

8. Udviklingsprojekt:
OUH-området ( Indre Havn-selskabet ?).

9. Fra
stor By til Storby: Identificér storbys
funktioner. Ud-peg byggegrunde
: JBC Ostegrunden, SDU-Rosengården,
Søhus-Søby etc. Lav en finansieringsplan.

10. Mayor’s Convenant:Events, Initiativer og In-puts.

11.
Lokalplan Stige Ø & Odense Å: Danske
arkitekter.

12.
1
milliard Spritny Banegård
ret frem for Jernbanegade. Studie af
reetablering af Nordøst-banen: Driften sendes ud i licitation. Tunnelen
videreføres ved stibro mens Genudviklings-projekt på OBC gennemføres og
byggeriet står på.

13.
Kvartérløft, Udflytning & Nedrivning:
Vollsmose.

14.
Ny Lillebæltsbro:

Læring: Auckland & Duisburg, Liverpool &
Birmingham.

Christian ILCUS director@ilcus.eu