Et teknologi- og videnskabshus er et sted, hvor man kan udforske, lære og opleve teknologi og videnskab på en sjov, interaktiv og inspirerende måde. Et teknologi-og videnskabshus kan fx have forskellige aktiviteter,workshops,laboratorier, foredrag, events osv. Et tekno-logi-og videnskabshus kan også være et sted, hvor man kan møde og samarbejde med forskere, studerende ,virksomheder, skoler og andre interesserede i at fremme teknologi- og vidensformidling og innovation.

Programmet for de forskellige teknologi- og videnskabshuse bygget rundt omkring i Euro-pa varierer afhængigt af deres størrelse, målgruppe,vision og profil. Nogle eksempler på teknologi- og videnskabshuse i Europa:

Experimentarium i Hellerup, Danmark. Det er et interaktivt science center med over 300 udstillinger on naturvidenskab, teknik og sundhed. Det har også et kreativt værksted, et maker space, et sicence teater og et science show.

NEMO science Museum i Amsterdam, Holland.Det er et science museum med fem etager fyldt med udstillinger om naturvidenskab, teknik og matematik. Det har også et laboratorium, et studiecenter, en tagterasse og en biograf.

Programmet for teknologi-og videnskabshuset i Barcelona, tegnet af BIG, er baseret på Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), som er en institution for viden-skabeligt samarbejde og tværdiscplinær forskning bestående af syv katalanske forsknings-centre af høj kvalitet.

Nogle ideer til opførelsen af et teknologi- og videnskabshus i Kolding i forbindelse med byens udvikling kunne være:

  • At placere teknologi- og videnskabshuset i nærheden af Kolding Designskole eller Kolding Fjordhus for at skabe synergi mellem de forskellige kreative og kulturelle tilbud i byen. Der er p.t. ledige engarealer på Kløvervej, som kunne være relevant.
  • At fokusere på at fremme digital demokrati og social innovation som tema for teknologi- og videnskabshuset i overenstemmelse med Koldings vision om at være en digital førende by i 2030
  • At fokusere på at femme bæredygtig innovation og cirkulær økonomi som temaer for teknologi-og videnskabsmuseet i overenstemmelse med Koldings vision om at være en bæredygtig fødevareby i 2030.
  • At bidrage til udviklingen og implemeteringen af en europæisk teknologi-politik til fremme af den fjerde industrielle revolution  på regional og kommunal plan med henblik på at bidrage til fremskidt i Region Syddanmarks  pauvre score på EU’s Regionale Competivetiness Index (RCI) på innovations-området.
  • At inddrage aktører som SDU, Kolding Designskole, Kapacity, Kolding Kommune, Realdania, Koldinghus fonden, Region Syddanmark og EU-Kommissionen  i at udvikle og støtte teknologi-og videnskabshuset som et fælles projekt for byen og regionen.

Jeg er overbevist om, at EU kan bidrage til at modne Danmark som en politisk nation på tværs af relationerne mellem stat-civil samfund, generationer og stat-region-kommune. Det handler også om kroner og ører. For at bevare potentialet i den nuværende situation er det derfor væsentligt at tiltrække opmærksomheden til projektet og strukturere en politisk proces derefter indenfor en passende dansk-europæisk ramme. Jeg forestiller mig, at den europæiske andel af finansieingsgrundlaget kunne indgå i en pakke for Region Sydjylland omfattende EU-støtte til et hotel & blandet brug bygning på Fanø, tegnet af MVRDV, støtte til Ærøs grønne omstilling samt delfinansieing af videnskabs-og teknologihuset i Kolding. Det forudsætter, at Regioens Udviklingsstrategi integreres i DG Regio’s logik og netværk på pro-aktiv vis. Kapacitetes-udviklingsbehovene afdækkes gratis. På regional niveau kan det holdes indenfor den nuværende normering, men der skal læses op på 4-5 værker om byledelse og den menneskelige geografis mange facetter, så at der kan ske en bedre og bredere brug af RCI-indikatorer med henblik på strategi-udvikling. I Kolding vil det indebære ansættelse af en EU og International Politik-ansvarlig formentlig i Bystrategisk Stab.

Kan I følge mig ?